Traumabegeleiding – meer dan ikzelf …

 

Het doel dat ik gaandeweg en tastenderwijs zou willen bereiken, is dat ik eindigheid en eeuwig leven in het denken op één lijn zou kunnen brengen. Dit kan slechts leiden tot een humanitaire religiestijlDorothee Sölle.

 

Friedrich Fröbel (1782 – 1852).

Wilt u op een “diepe”, zinvolle en expressieve manier leren communiceren over traumatische levenservaringen vanuit een positief mens-, en wereldbeeld?

Wist u dat bijvoorbeeld het beeld van schering, inslag hiervoor mogelijkheden biedt?

Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle is de levensfilosofie en methodiek van de pedagoog Friedrich Fröbel uitgangspunt om vanuit een creatieve benadering zinvol te leren communiceren over “diep” ingrijpende gebeurtenissen in de alledaagse leefwereld van mensen.

Als oud-kleuterleidster (1975), pastoraal werker (2001) en geestelijk zorgverlener (2014) startte ik enige tijd geleden met een kleine overzichtstentoonstelling over de betekenis van het “gaven” materiaal van de pedagoog Friedrich Fröbel (1782- 1852) bij Hedera.

Fröbel’s “gaven”-, en ontwikkelingsmateriaal maken onderdeel uit van zijn opvoedingsideaal:

De kunst van samen leven en eigen ver-antwoord-elijkheid leren oefenen (…) leren filosoferen over kleine en grote levensvragen (…) over ervaringen van leven en dood en verantwoordelijk handelen.

 

Trauma en kosmos

De waarde van Fröbel’s gedachtegoed was gericht op zijn boek “Menscherziehung”.

Vanuit een kosmologisch, filosofische methodiek ontwikkelde hij een ruim aanbod aan “natuurlijk” expressiemateriaal waarmee zowel volwassenen als kinderen zich konden leren ver-wonder-en over het leven in de schepping.

Bijvoorbeeld de zes gebreide ballen in de kleuren van de regenboog (1e gave) of de houten bol, cilinder en kubus als wiskundige grondvormen van de kosmos (2e gave) waren bedoeld om verhalen te leren delen over de schepping en hoe mensen daarin een eigen rol kunnen spelen.

In de roerige tijden na de Franse revolutie en de oorlogen die volgden zag Fröbel het als belangrijke taak om kinderen uit alle lagen van de bevolking te leren leren, reflecteren en communiceren. Om samen met anderen zowel rationele als relationele kennis op te doen.

In Nederland werd het materiaal van Fröbel veelal klassikaal gebruikt waardoor er weinig van zijn oorspronkelijke doelstelling terecht kon komen. In het buitenland is er – nog steeds – volop belangstelling voor het werk en de eigenlijke grondgedachten van Fröbel. Hoe hij 200 jaar geleden in 1817 in Duitsland begon met zijn eerste “Kindergarten”.

De waarde voor onze tijd is dat Fröbel’s filosofische denkbeelden en materiaal, zowel in het onderwijs als in de zorgverlening kan worden ingezet als inspiratiebron om een zorgzame samenleving vorm te leren geven. Om (traumatische) ervaringen te leren delen met behulp van zowel rationele taal als diepe “droom”taal, beelden en rituelen.