SPIRITUELE ZORG EN VERLANGEN NAAR HEELHEID

In één van haar boeken schrijft ze hierover: “De theologie heeft lang verzuimd de religie serieus te nemen, de religieuze behoefte uit te spreken en op te vangen. Juist de verlichte theologen, die kritisch tegenover hun kerk en hun traditie stonden, hebben verzuimd deze behoefte begrijpelijk te maken – wat betekent het met iets verbinden, wat degenen die begrijpen wil in zichzelf terug kan vinden. (…).

Zo gaven de theologen de antwoorden van de theologie, zonder dat ze naar de vragen van de religie geluisterd hadden. Deze vragen naar religie, het verlangen naar iets anders, deze wens anders te leven is nauwelijks uitgesproken of ook maar doordacht. Het is een onbepaald gevoel, dat mensen in dromen kan doen wegzakken en van hun werkelijkheid kan afleiden. (…).

In zoverre is het geen wonder dat vele mensen zich alleen nog buiten de kerk religieus kunnen uiten. Maar wat houdt deze religieuze behoefte eigenlijk in? Waar verlangen mensen naar? Het is het verlangen heel te zijn, de behoefte aan een onverbrokkeld leven. Het oude woord uit de religieuze taal “Heil” drukt precies dit heel-zijn, niet-verbrokkeld-zijn, ongekneusd-zijn uit. (…)

Kunnen vertrouwen, kunnen hopen, kunnen geloven  – al deze ervaringen zijn verbonden met een intensief gevoel van geluk en juist om dit geluk van het heel zijn gaat het in de religie”.

Het verlangen naar heelheid bleef dof en weinig uitgesproken. Dorothee Sölle

Spirituele zorg: Als 't kwaad goede mensen treft

Het leven is niet rechtvaardig. De verkeerde mensen worden ziek. De verkeerde mensen worden beroofd. De verkeerde mensen komen om bij oorlogen en ongelukken.

Harold S. Kushner

Rabbijn

Als ’t kwaad goede mensen treft

Spirituele zorg bij Hedera betekent

  • Leren communiceren over angst en hoop. Over zinvolle én zinloze levenservaringen.
  • Individueel of samen met anderen communicatief, symbolisch en / of creatief leren vorm geven aan

 

  • ervaringen van leven en dood
  • ervaringen van liefde en verbondenheid
  • ervaringen van gemis en radeloosheid
  • ervaringen van angst en hoop

Sinds 2003 leren mensen bij Hedera stapsgewijs betekenisvolle verbindingen te maken vanuit een algemeen levensbeschouwelijke invalshoek.

Dit wordt gedaan met behulp van allerlei bronnen van inspiratie. Aansluitend bij de hulpvraag en het eigen unieke levensverhaal van mensen.