Zorgcentrum Hedera Zwolle is een ontmoetingsplek voor kinderen, jongeren en volwassenen en werd in 2003 opgericht door Nieske Willems.

In een huiselijke leeromgeving kunnen mensen bij Hedera ervaringen, verhalen en kennis delen over

 • angst, pijn en lijden;
 • hoop en troost;
 • scheiding, heelheid en verbondenheid.

Rouwbegeleiding en kernbegrippen:

 • zorg op maat
 • palliatieve zorg
 • nazorg
 • begeleiding bij gecompliceerde rouw

Levensbegeleiding en kernbegrippen:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • individualiteit
 • wie ben ik?
 • levensthema’s
 • dagelijkse leven
 • levensverhaal

Morele vorming en kernbegrippen:

 • samen leven
 • maatschappelijke verbondenheid
 • levensbeschouwelijke ontwikkeling

Spirituele zorg bij Hedera betekent

 • Leren communiceren over angst en hoop. Over zinvolle én zinloze levenservaringen.
 • Individueel of samen met anderen communicatief, symbolisch en / of creatief leren vorm geven aan
 • ervaringen van leven en dood
 • ervaringen van liefde en verbondenheid
 • ervaringen van gemis en radeloosheid
 • ervaringen van angst en hoop

Rouwbegeleiding, levensbegeleiding en morele vorming

Met behulp van diverse opleidingen, aanvullende cursussen en als ervaringsdeskundige biedt Nieske Willems spirituele zorg aan de hand van de driedeling rouwbegeleiding, levensbegeleiding en morele vorming:

Vanaf 1975 was zij een aantal jaren werkzaam in het kleuteronderwijs;
In 1978 overleed haar drie jaar jongere zus door een verkeersongeluk;
In 1983 studeerde zij af als volledig bevoegd onderwijzer;

Naast het moeder zijn vanaf 1983 van vier kinderen en werkzaamheden in catechese en vredesbeweging volgde zij in de daarop volgende jaren een aantal aanvullende opleidingen in creatieve vormgeving waaronder textiele werkvormen Akte K en leren weven op weefgetouwen;

In 1997 volgde zij de Jaartraining bibliodrama en dans bij Bas van den Berg en Riëtte Beurmanjer;
Begin 1998 overleed plotseling haar man;

Eind 1998 deed zij de cursus Mandala tekenen als spiegel van onszelf bij de tekentherapeute Wien Fabius; 

In 2001 studeerde zij af als Pastoraal Werker aan Hogeschool Windesheim in Zwolle met de scriptie: Het gebed. Oefenen in menselijkheid bij Albert Althuis over leren communiceren over leven en dood.
In 2002: cursus Mystagogie, ode aan verbeelding bij Jielis van Baalen (Hogeschool Windesheim) en de cursus  Meditatiebegeleider worden door Jan van Deenen en Petra den Dulk;
Vanaf 2003 volgde zij een aantal trainingen voor rouwbegeleiding: Landelijke Stichting Rouwbegeleiding NABIJBLIJVEN voor ervaren hulpverleners (2003) onder leiding van E. Fraterman, N. Koetsier en P. Boelen; Creatieve middelen in de rouwbegeleiding, J. Tondu (2003), Afstand en nabijheid, E. Esser (2003). Stichting achter de regenboog Slingerboogtraining (2003), Regenboogtraining (2005), Kinderweekendtraining (2006);
In 2007: cursus Liturgie bij begrafenis en crematie bij Margriet van Andel en André Mulder (Hogeschool Windesheim);
In 2012 sloot zij de Bachelor Religiestudies aan de Radboud Universiteit in Nijmegen af met de scriptie Gecompliceerde rouw hoeft niet. Een maatschappij-kritische benadering over omgaan met rouw en verlies bij Hans Schilderman.
In 2014 rondde zij de master Geestelijke Verzorging aan de Radboud Universiteit af met een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van Het ritueel van de laatste maaltijd. Met als ondertitel Misschien is alles anders bij Eric Venbrux. Dit ritueel leerde zij hierdoor waarderen als beeld van verbondenheid, hoop en troost en symbool voor spirituele zorg.
In januari 2016 start zij met de cursus “Spirituele zorg en gecompliceerde rouw. A call to the field“. Belangstellenden voor deze vierdaagse cursus kunnen zich via deze website aanmelden. Verdere mededelingen hierover volgen.

Zonder lid te zijn van de SP voel ik me, net als Huub Oosterhuis, thuis in de christelijke traditie zoals verwoord in onderstaande woorden:

(…) De  beweging rondom de joodse leermeester en profeet Jezus van Nazareth, die door zijn volgelingen Christus, dat betekent Messias, werd genoemd en die door het Romeinse bewind als staatsgevaarlijk werd veroordeeld tot de dood aan het kruis, heeft aanvankelijk de ethisch sociale normen en idealen van de Joodse godsdienst overgenomen. De eerste christenen herkenden zich in de profetische aanklacht tegen uitbuiting en woekerende rijkdom (…)

In mijn dagelijkse leven en werk als Geestelijk Verzorger is de relatie christelijke traditie, taoïsme en chassidisme belangrijk. Deze relatie komt ook terug bij mijn cursus: Spirituele zorg en gecompliceerde rouw. A call to the field. lees hier meer over bij Cursussen.

Professionele begeleiding en coaching

Drs. Nieske Willems is Geestelijk Verzorger en aangesloten bij de Vereniging van Geestelijk Verzorgers in Zorginstellingen (VGVZ).
Vanuit deze beroepsgroep maakt zij deel uit van de Sector Institutioneel Niet Gezondenen (SING).

De SING is een platform voor geestelijk verzorgers van alle levensbeschouwelijke richtingen en nieuwe vormen van spiritualiteit. Het doel van dit platform is professionele uitwisseling van ontwikkelingen binnen de Geestelijke Zorg stimuleren. Dit gebeurt onder meer door middel van studiedagen en informele bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld een Minisymposium op 7 maart 2016 met als thema Transcendentie:  http://www.vgvz.nl/sectoren/SING

Als lid van de VGVZ is zij toegelaten tot het beroepsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers (SKGV). Dit register is bedoeld om het professionele niveau van de werkzaamheden van Geestelijk Verzorgers in de verschillende maatschappelijke sectoren te waarborgen.

Verder is zij door de Raad voor institutioneel niet gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV) gecertificeerd als bevoegd Geestelijk Verzorger.   

Zie voor meer informatie over de VGVZ, SING, RING-GV en SKGV:

Methodiek

Afgelopen jaren werden er diverse methoden uitgedacht om mensen professioneel te kunnen begeleiden bij rouw en verlies.

Aansluitend op deze ontwikkelingen schreef zij in 2012 haar bachelorscriptie Gecompliceerde rouw hoeft niet. 

Met de boeken Treatment of Complicated Mourning van Therese Rando, Lijden van Dorothee Sölle en Self-Narratives van Hubert Hermans en Els Hermans-Jansen onderzocht ze vanuit een kritische benadering rouwen als

 • een normaal alledaags maar pijnlijk proces tussen angst en hoop
 • een spirituele crisis van leegte en gemis, verlangen en verbondenheid.

As a result of these new understandings, research now generates better data about uncomplicated grief and mourning  – Rando.

Aan de hand van drie aandachtspunten schrijft Rando in Treatment of Complicated Mourning over het belang van haar methodiek:  

 • Elk rouwproces verloopt verschillend omdat het interpreteren van ervaringen wordt beïnvloed door een complexe interactie van factoren. Hierdoor is geen enkel proces gelijk aan elkaar.
 • De verschillende soorten van verlieservaringen vragen om verschillende aandachtspunten en werkvormen.
 • Hoewel het altijd gevaarlijk is om verschillende verliezen te vergelijken (leedconcurrentie, mijn verlies is erger dan de jouwe), is het even gevaarlijk niet te kijken naar de overeenkomsten in de specifieke soorten van verlies.

Medicalisering van de dood

Als kritiek op de medicalisering van rouw in Europa schreef Rando haar artikel A call to the field. Hierin roept ze met een groep collega onderzoekers op tot een maatschappij kritische benadering van rouw begeleiden door hulpverleners in onze maakbare samenleving.

De geboden rouwzorg bij Hedera sluit hierop aan.

Dit betekent:

 • vanuit een hoopvol en troostend toekomstperspectief het leven opnieuw leren ordenen;
 • al doende en in een eigen tempo tijd en ruimte leren nemen voor jezelf met behulp van diverse activiteiten en werkvormen, aansluitend bij je eigen belangstelling en mogelijkheden.
 • mogelijkheden ontdekken om in verbondenheid met zowel de levenden als de doden verder te leven na de dood van een geliefde.

Na bijvoorbeeld de dood van een dierbare kan zo stapsgewijs het leven weer opnieuw als zinvol worden gewaardeerd als een scheur in het levensverhaal.

Tijdens een kosteloos intake-gesprek worden vooraf verwachtingen en mogelijkheden verkend.

Ons verhaal over het logo van Hedera

Het Logo van Hedera is zorgvuldig samengesteld waar veel symboliek in is verwerkt. De altijd groen blijvende plant hecht zich met behulp van haar wortels aan de aarde. Geworteld aan de aarde ontdekt Hedera haar mogelijkheden om vervolgens naar het licht toe te klimmen.

Het logo van Hedera

Het Symbool de octopus

Octopus

Wat heeft een octopus met Hedera te maken? Waarom vinden we bij Hedera de octopus een bijzonder dier?