Waarom deze dag?

 • Leren leven in verbondenheid met “alles”

Ik ben wat ik doe – Dorothee Sölle / C.S. Lewis

Wij zijn niet helemaal present in dat wat we beleven. We geraken niet tot de zelf-vergetenheid van het één zijn.
We spelen niet zoals een kind kan spelen.
We letten teveel op onszelf.
We zijn ”spirituele weeskinderen” –
Dorothee Sölle

 • Leren leven “zonder waarom” – Dorothee Sölle / Meester Eckhart

 

Op deze dag staat de vraag centraal: zijn we wat we doen en waarom is dat zo moeilijk?

 • over omgaan met grenzen
 • over angst en vertrouwen
 • over vrijmoedig spreken

 

Rouwen en levensbeschouwing

Als je probeert met de dood in het reine te komen, betekent dat ook nadenken over datgene wat wij “ziel” noemen:

 • Hoe leer ik opmerkzaam leven in verbondenheid met ”alles” inclusief onze lieve doden, volwassenen, kinderen en kleinkinderen?
 • Hoe maak ik tijd en innerlijke ruimte vrij voor ervaringen van verbondenheid om te leren zijn wat ik doe?

 

Programma

 •  Spiritualiteit en veerkracht
 •  Eco-feminisme en tegenstrijdige taal
 •  Liefhebben en fantasie oefenen
 •  Spelen met hoop en tijd

 

Leidraad
Aan de hand van de boeken Mystiek van de dood (Sölle 2003),  A Grief Observed (Lewis 1961) en Art of Loving (Fromm 1956) gaan we verkennen hoe ”diepe” overgeleverde ervaringen kunnen worden verbonden met eigen individuele hiernumaals grenservaringen van vreugde en verdriet, leven en dood en samen leven.

 

Stappenplan
Als eerste stap en leidend handvat om te leren zijn wat we doen om spiritualiteit te leren beleven lezen we Mystiek van de dood en hierop aansluitende verdiepende literatuur.

Als tweede stap gaan we ”diepe” overgeleverde ervaringen verbinden met ervaringen en emoties uit onze eigen leefwereld:

 • Wie ben ik en hoe integreer ik emoties op individuele wijze in het ritme van het leven?
 • Hoe kan ik openhartig leren luisteren naar het ”stil geschreeuw” in mijn eigen diepe binnenruimte?

Als derde stap wordt er gecommuniceerd over individuele positieve én negatieve ervaringen en de rol van taal, beelden, kunst en rituelen als mogelijke vormen van expressie voor zowel de privé leefwereld als voor het werk van geestelijk verzorger.

 

Voor wie?
Geestelijk Verzorgers in het werkveld of in opleiding, huisartsen, praktijkondersteuners, (wijk)verpleegkundigen, psychologen, maatschappelijk werkers en andere belangstellende zorgverleners.

 

Wanneer?
Zaterdag 16 mei 2020 10:00 – 17:00
Zaterdag 3 oktober 2020 10:00 – 17:00
Zaterdag 16 januari 2021 10:00 – 17:00

 

Locatie
Hedera   centrum voor levensbegeleiding, Wibergstraat 18, Zwolle

 

Kennis maken
Telefonische intakegesprek voorafgaande aan de dag.

 

Kosten
€ 100,00 inclusief eenvoudige lunch (excl. BTW).

 

Certificaat
Als bewijs van deelname uitgereikt na

 • de bestudering van de opgegeven literatuur
 • actieve deelname aan de dag.

 

Canto Cosmico

Een synthese van natuurwetenschap, poëzie en mystiek (…) op alle biologische niveaus, ze is zo oud als het leven zelf …

Ze zag de sterren zoals ze die nog nooit had gezien. Er kan niets gebeuren, ik ben onverwoestbaar, ik ben één met het geheel.

Het leven is niet met míj begonnen … .

Alles wat is, kan slechts leven en overleven in de co-existentie van de relatie en verbindt ons met de miljoenen jaren van evolutie en tegelijkertijd met het water van onze kleinkinderen.

Met behulp van een levensfilosofie over een hoop die voorbij de eigen dood reikt heeft Dorothee Sölle mensen op weg geholpen:

 • hun eigen innerlijke ”zijn” te ontdekken
 • een leven lang te leren mystieke spiritualiteit te verbinden met kritisch handelen in een wereld ”die huilt om liefde”.

 

Unio mystica

Voor Dorothee Sölle was Ik ben wat ik doe een eenvoudige en grandioze zin. Een definitie van de mystieke ervaring van ”alles”:

Alle verhulsels, vormen, rollen, bevriezingen, die het ik normaliter onder controle hebben vallen weg.
Het ik wordt vrij. De sneeuwpop smelt en het ware zelf manifesteert zich in een vluchtig ogenblik van
unio mystica.

Voor Sölle betekende Ik ben wat ik doe het samengaan van zijn en handelen. De weg kiezen, gekozen worden en handelen. Ze schrijft hierover dat dit een ervaring is die heel dicht in de buurt komt bij wat Meester Eckhart het belangeloze handelen ”zonder waarom” noemt. (…).

 

Alles gaat verder

Zo is het met de dood. Alles gaat verder.

Dat is de boodschap van Dorothee Sölle aan ons. De liefde gaat voort … .

Kinderen worden verwekt en geboren, de tarwekorrel valt in de aarde en groeit in de akker en in het hart van mensen.

Willen we ons haar blijvend herinneren, waardoor ze tot ons kan blijven spreken? En hoe dan? Ze heeft haar staf aan ons doorgegeven over openhartig luisteren, vrijmoedig spreken en ethisch handelen.