Levensloop

Achterkant van de Liefde

Lotgenotencontact

Spirituele Zorg

Activiteiten

Labyrint

Kinderbijeenkomsten

Individuele Begeleiding

In 3 tot 5 sessies gaan we samen op zoek naar verhalen, beelden, symbolen of rituelen om ervaringen te kunnen delen van liefde, verbondenheid en gemis en hoe dan verder …

Groepsbegeleiding

Er zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen verschillende wekelijkse en maandelijkse activiteiten om lotgenoten te ontmoeten door deelname aan diverse werkvormen.

Gezinsbegeleiding

Een verlies komt wel heel dichtbij wanneer een vader, moeder, broer, zus, opa of oma overlijdt. Er zijn diverse mogelijkheden dit verdriet samen op eigen wijze manieren te delen. 

Rouwbegeleiding en coaching

Levensbegeleiding en coaching

Culturele vorming en coaching

Centrum Hedera Zwolle

 

Rouwbegeleiding

Levensbegeleiding

Morele Vorming 

 

(… ) alleen wie weet wat leven betekent, kan de dood aanvaarden. 

 

Zo is het met de dood. Alles gaat verder – Dorothee Sölle

 

Hedera werd in 2003 opgericht en is een vrijgevestigde praktijk voor rouwbegeleiding, levensbegeleiding en morele vorming voor mensen van alle leeftijden in Zwolle.

Onder deskundige begeleiding kunnen kinderen, jongeren en volwassenen hier wekelijks deelnemen aan diverse activiteiten, creatieve en symbolische werkvormen.

In een huiselijke leeromgeving bieden wij – zolang mensen willen – tijd en ruimte om ervaringen en kennis te delen met lotgenoten na ingrijpende levensgebeurtenissen.

 

De bedoeling van de individuele begeleiding, groepsbegeleiding en gezinsbegeleiding kan worden samengevat met woorden van Etty Hillesum:

De enige zekerheid hoe je moet leven en wat je moet doen, kan alleen maar opstijgen uit die bronnen, die bij jezelf in de diepte borrelen.