Levensloop

Achterkant van de Liefde

Lotgenotencontact

Spirituele Zorg

Activiteiten

Labyrint

Kinderbijeenkomsten


Rouwbegeleiding

Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle leren deelnemers om te gaan met het verlies van de overledene, met het verlies van uzelf en het verlies van de wereld van voor het verlies.

Leer meer over rouwen

Levensbegeleiding

Zorgcentrum Hedera Zwolle biedt verschillende vormen van zorg en begeleiding. Kinderen , jongeren en volwassenen kunnen bij ons deelnemen aan diverse activiteiten waardoor er al doende kan worden gecommuniceerd over ervaringen van rouw, verlies en verbondenheid.

bekijk de activiteiten

Morele Vorming

Kent u Friedrich Fröbel? Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle is de levensfilosofie van deze grote pedagoog uitgangspunt om op een eigen manier naar gebeurtenissen in het leven van alledag te leren kijken.

Leer meer over morele vorming

Zorgverleners

Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle worden cursussen en workshops op maat aangeboden om spirituele zorg te kunnen bieden aan

  • geestelijk verzorgers, pastores en andere zorgverleners,
  • opvoeders en leerkrachten,
  • individuele belangstellenden.
Zie meer voor Zorgverleners


Rouwbegeleiding en coaching

Levensbegeleiding en coaching

Morele vorming en coaching

Zorgcentrum Hedera Zwolle

Rouwbegeleiding | Levensbegeleiding | Morele Vorming

Rouwbegeleiding

Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle leren deelnemers om te gaan met het verlies van de overledene, met het verlies van uzelf en het verlies van de wereld van voor het verlies.


Levensbegeleiding

Zorgcentrum Hedera Zwolle biedt verschillende vormen van zorg en begeleiding. Kinderen , jongeren en volwassenen kunnen bij ons deelnemen aan diverse activiteiten waardoor er al doende kan worden gecommuniceerd over ervaringen van rouw, verlies en verbondenheid.

Morele Vorming

Kent u Friedrich Fröbel? Bij Zorgcentrum Hedera Zwolle is de levensfilosofie van deze grote pedagoog uitgangspunt om op een eigen manier naar gebeurtenissen in het leven van alledag te leren kijken.

De bedoeling van de individuele begeleiding, groepsbegeleiding en gezinsbegeleiding kan worden samengevat met woorden van Etty Hillesum:

De enige zekerheid hoe je moet leven en wat je moet doen, kan toch alleen maar opstijgen uit die bronnen, die daar bij je zelf in de diepte borrelen. 

Etty Hillesum


Individuele Begeleiding

In 3 tot 5 sessies gaan we samen op zoek naar verhalen, beelden, symbolen of rituelen om ervaringen te kunnen delen van liefde, verbondenheid en gemis en hoe dan verder …

Groepsbegeleiding

Er zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen verschillende wekelijkse en maandelijkse activiteiten om lotgenoten te ontmoeten door deelname aan diverse werkvormen.

Gezinsbegeleiding

Een verlies komt wel heel dichtbij wanneer een vader, moeder, broer, zus, opa of oma overlijdt. Er zijn diverse mogelijkheden dit verdriet samen op eigen wijze manieren te delen.


2003

Hedera werd in 2003 opgericht en is een vrijgevestigde praktijk voor rouwbegeleiding, levensbegeleiding en morele vorming voor mensen van alle leeftijden in en rondom Zwolle.

Deskundig

Onder deskundige begeleiding kunnen kinderen, jongeren en volwassenen hier wekelijks deelnemen aan diverse activiteiten, creatieve en symbolische werkvormen.

Huiselijk

In een huiselijke leeromgeving bieden wij – zolang mensen willen – tijd en ruimte om ervaringen en kennis te delen met lotgenoten na ingrijpende levensgebeurtenissen.

|

Dorothee Sölle

Alleen wie weet wat leven betekent,
kan de dood aanvaarden.
Zo is het met de dood,
alles gaat verder.